Dodany: 2012-07-24 09:40:37
images/123px-Documents_icon.svg.png45c61.png Umów jest wiele tych dotyczących pracy nieco mniej, ale też dużo. Umowa pracy jest to umowa w której jedna ze stron zobowiązuje się do wykonania określonych czynności dochodowych za pewne wynagrodzenie ustalone na drodze warunków pracy.

Dodany: 2012-07-24 09:32:39
images/123px-Documents_icon.svg.png3056b.png Umowa to parwnie panujący i przyjęty sposób na zawieranie porozumień i warunków postępowania i działania oraz współpracy i czegokolwiek innego. W pośrednictwo pracy szczecin jest cała masa umów regulujących stosunki z firmami klientami i klientami pracownikami agencyjnymi. Prawo przewiduje umowę zlecenia.

Dodany: 2012-07-24 09:30:40
images/123px-Documents_icon.svg.pngdba97.png Umowa to porozumienie stron zawarte najczęściej na piśmie, ale nie musi w każdym bądź razie umowa nie spisana nie jest prawnie panującą i obowiązującą. Nic nie da się zrobić w tym temacie, umowa prawnie panująca musi być spisana wtedy można dochodzić swoich racji w sadzie ianczej nie, bo brak podstaw prawnych.